เป็นนักการเมืองยิ่งต้องแสดงสปิริตดังตัวอย่าง! “ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตน☆ สร้างตู้ปันสุข☆ แบบอย่างน้ำใจดีงามในการแบ่งปันผู้เดือดร้อน

ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร สร้างตู้ปันสุข.. แบบอย่างน้ำใจดีงา … Read moreเป็นนักการเมืองยิ่งต้องแสดงสปิริตดังตัวอย่าง! “ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตน☆ สร้างตู้ปันสุข☆ แบบอย่างน้ำใจดีงามในการแบ่งปันผู้เดือดร้อน