“บริษัท พีเอ็นจีพาวเวอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด” นำโดยคุณพิญชามณญ์ วงษ์สถิตย์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณศิวพร จารัตน์ ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ ได้ทำความร่วมมือขยายตลาดชุด gown coverall ผลิตโดยโรงงานไทยมาตรฐานส่งออก

ประชาสัมพันธ์ข่าวธุรกิจก้าวทันโลก บริษัท พีเอ็นจีพาวเวอ … Read more“บริษัท พีเอ็นจีพาวเวอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด” นำโดยคุณพิญชามณญ์ วงษ์สถิตย์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณศิวพร จารัตน์ ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ ได้ทำความร่วมมือขยายตลาดชุด gown coverall ผลิตโดยโรงงานไทยมาตรฐานส่งออก