คนของแผ่นดิน!เสี่ยทศ “ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์” บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง High Flow และอุปกรณ์การแพทย์

คนของแผ่นดินเสี่ยทศ ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ บริจาคเงินเพื … Read moreคนของแผ่นดิน!เสี่ยทศ “ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์” บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง High Flow และอุปกรณ์การแพทย์

“เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี” ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ พร้อมลงพื้นที่ส่งมอบกระเป๋าปันสุข ชุมชนวัดสมรโกฏิ

เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ พร้อมลงพ … Read more“เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี” ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ พร้อมลงพื้นที่ส่งมอบกระเป๋าปันสุข ชุมชนวัดสมรโกฏิ