เออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษร เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษร เนื่องในโอ … Read moreเออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษร เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก หรือ พสบ.ทบ.คนใหม่ จัดทำธงชาติ 2,000 ผืนมอบให้กับหมู่บ้านริมขอบชายแดน

ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก หรือ พสบ. … Read moreประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก หรือ พสบ.ทบ.คนใหม่ จัดทำธงชาติ 2,000 ผืนมอบให้กับหมู่บ้านริมขอบชายแดน