วช. หนุนสร้างชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหาร เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่

วช. หนุนสร้างชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหารเตรียมรับมือ … Read moreวช. หนุนสร้างชุมชนต้นแบบความมั่นคงด้านอาหาร เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่

MiX Magazine ในฐานะผู้จัดงานเสวนา “ SELF SURROUND ด้วยรักและเข้าใจส่งความห่วงใยให้แก่กัน”

MiX Magazine ในฐานะผู้จัดงานเสวนา “ SELF SURROUND ด้วยร … Read moreMiX Magazine ในฐานะผู้จัดงานเสวนา “ SELF SURROUND ด้วยรักและเข้าใจส่งความห่วงใยให้แก่กัน”