วช.ห่วงใยเกษตรกรพร้อมเร่งเครื่องให้การช่วยเหลือผ่านงานวิจัยทำนาแปลงใหญ่สู่ทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วช.ห่วงใยเกษตรกรพร้อมเร่งเครื่องให้การช่วยเหลือผ่านงานว … Read moreวช.ห่วงใยเกษตรกรพร้อมเร่งเครื่องให้การช่วยเหลือผ่านงานวิจัยทำนาแปลงใหญ่สู่ทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วช. จับมือ OKMD เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้า สร้างโอกาสธุรกิจตามแบบเศรษฐกิจ BCG

วช. จับมือ OKMD เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพั … Read moreวช. จับมือ OKMD เร่งผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้งานวิจัยพัฒนาสินค้า สร้างโอกาสธุรกิจตามแบบเศรษฐกิจ BCG