มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเน … Read moreมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

7 หน่วยงานรัฐ จับมือขับเคลื่อน “Crops Drought” แพลตฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

7 หน่วยงานรัฐ จับมือขับเคลื่อน “Crops Drought” แพลตฟอร์ … Read more7 หน่วยงานรัฐ จับมือขับเคลื่อน “Crops Drought” แพลตฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ