วช. เชิดชู ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

วช. เชิดชู ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็นนักวิจัยดีเด … Read moreวช. เชิดชู ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

เกษตรกรอุทัยธานีเตรียมเฮ! วช.ร่วมกับ GISTDA นำเทคโนโลยีช่วยประเมินความเสี่ยงปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรอุทัยธานีเตรียมเฮ! วช.ร่วมกับ GISTDA นำเทคโนโลยี … Read moreเกษตรกรอุทัยธานีเตรียมเฮ! วช.ร่วมกับ GISTDA นำเทคโนโลยีช่วยประเมินความเสี่ยงปัญหาภัยแล้ง