☆หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์☆ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด เวลา 09.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายสังฆทานแด่”พระราชพรหมจริยคุณ” เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่”พระครูปลัดธนากร ญาณกโร” เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว

เมื่อวันที่ 12/10/62 ที่ผ่านมา หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.ร้อยเอ็ด เวลา 09.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดบ้านเหล่างิ้ว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายสังฆทานแด่พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูปลัดธนากร ญาณกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว

   ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้มีนายอำเภอจังหาร ผกก.สภ.จังหาร หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ

   เวลา 13.00น. เสด็จบำเพ็ญกุศลวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทรงถวายฉัตรแด่พระประธานในอุโบสถ ทรงถวายสังฆทานแด่พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงถวายผ้าไตรแด่พระครูคัมภีรอุดมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมไพรสณฑ์ ทั้งนี้ทรงกรุณาให้คณะผู้ติดตามเสด็จถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับ

   ในการนี้มีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าหน่วยราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
ในการเสด็จบำเพ็ญกุศลครั้งนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงตั้งหทัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาประเทศชาติตลอดรัชสมัย