“นายวิกรม ปิติสุข” ร่วมกับ “ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร” และ “ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ” มอบรถวิลแชร์ แก่นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี ประธานมูลนิธิธรรมลีกษณ์ศิลา เพื่อนำไปมอบแก่ผู้พิการยากไร้ต่อไปในงานเสวนา “เส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งทศวรรษ”

นายวิกรม ปิติสุข ร่วมกับ ท่าน ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร และ ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ มอบรถวิลแชร์ แก่นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี ประธานมูลนิธิธรรมลีกษณ์ศิลา เพื่อนำไปมอบแก่ผู้พิการยากไร้ต่อไป
โดยมีท่านประธาน
พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
และ นางกรรณิการ์ ปานสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานเสวนา “เส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งทศวรรษ” และพิธีมอบรางวัล Would SDGs Award 2019 และThe Best World SDGs Award 2019 รางวัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล , รางวัลที่สุดแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล ณ ห้องดอนเมือง บอลลูม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ