พูดจริงทำจริง!ส.ส.จารุวรรณ จากพรรค”อนาคตใหม่”ทวงจริงครบ 7 วัน ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยจาก กกต. กรณียื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ทิ้งท้ายอีก 7 วัน

ส.ส.จารุวรรณ ทวงจริงครบ 7 วัน ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยจาก กกต. กรณียื่นยุบพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ 25 ธ.ค. เวลาประมาณ 10.20 น. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ บุกเข้าทวงถาม กกต. เรื่องขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการไต่สวน

กรณีส่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคอนาคตใหม่ และ นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ป้ายแดง พรรคอนาคตใหม่ และประชาชนจำนวนประมาณ 10 กว่าคนมาให้กำลังใจ

โดย ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กล่าวว่า วันนี้ครบ 7 วันตามที่ดิฉันมายื่นหนังสือร้องขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการไต่สวน ที่มีความเห็นส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริง และอยากให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

ตามสิทธิและเสรีภาพของ ผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษ อันพึงมี โดยดิฉันเห็นว่า ตั้งแต่ คณะกรรมการไต่สวนได้มีคำประกาศคำวินิจฉัยให้ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น

ดิฉันยังมิได้รับทราบเหตุผลและเอกสารใดๆ จากทาง กกต. จึงได้มาทวงถามและขอคัดสำเนาดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ครบ 7 วันแล้ว แต่ก็ยังคงไม่ได้สำเนาเอกสารใดๆ

ต่อมา นายโชคดี ดวงแป้น รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการการปกครอง สนง.กกต. ได้มาพบและชั้แจงว่า ได้รับเอกสารแล้วแต่เนื่องจากเอกสารจำนวนมาก จึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา โดยจะรีบให้ฝ่ายกฏหมายดำเนินการให้เร็วที่สุด

ด้าน ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กล่าวว่าเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเหตุใดจึงยังให้สำเนาไม่ได้ ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ถูกกล่าวโทษด้วย โดยน้ำตอนท้ายว่า อีก 7 วันดิฉันจะกลับมาทวงถามอีกครั้ง

ซึ่งหวังว่าจะได้รับสำเนาเอกสารคำวินิจฉัยตามที่ดิฉันร้องขอ เพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมและเกิดความเป็นธรรมต่อไป