DNA. “จ๊อก ซอง วอน”เดินสายโรดโชว์.. จัดเสวนาให้ความรู้เพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่

DNA. “จ๊อก ซอง วอน”เดินสายโรดโชว์..
จัดเสวนาให้ความรู้เพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากที่”น้องเบนซ์ ข้าวขวัญ”และนายประวีร์ จินดาวรรณ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท จ๊อก ซอง วอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวธุรกิจให้บริการวิเคราะห์โรคล่วงหน้า ในนามแบรนด์ “DNA JEOK SONG WON”(ดี เอ็น เอ จ๊อก ซอง วอน) ที่กรุงเทพฯ

ก็มีกระแสตอบรับจากลูกค้าที่สนใจ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้คนตื่นตัวในเรื่องการรักษาสุขภาพ การรู้ล่วงหน้าว่าแต่ละคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรในอนาคต ถือเป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดระบบเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้ทานอาหารเป็นยา มิใช่ทานยาเป็นอาหารเพื่อเป็นการสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค ที่เพิ่มขึ้น ทางแบรนด์“DNA JEOK SONG WON”(ดี เอ็น เอ จ๊อก ซอง วอน) จึงได้เดินสายโรดโชว์ และจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ลูกค้าโดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬา 700 ปีจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาบรรยากาศการโรดโชว์และเสวนาเรื่องสุขภาพ ที่ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคล่วงหน้า แก่ผู้ที่มาในงานครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารของ“DNA JEOK SONG WON”(ดี เอ็น เอ จ๊อก ซอง วอน) ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

นำโดย คุณบุญทิสา กิตติ และ คุณประกาศิต วรเวชเตชกุล CEO ฝ่ายบริหาร/และทันตแพทย์ อานนท์ กิจนิตย์ชีว์ / นพ.หลักเขต เหล่าประไพพรรณ เป็นผู้มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากผลวิเคราะห์ดีเอ็นเอของแต่ละคนและผู้บริหารประจำศูนย์ภาคเหนือ

มี ด.ต.นรรัฐ ไชยสาร/อ.สมชาย บุญลอย/นายมงคล แพรไพโรจน์ /พ.ต.ท.ณัฐพจน์ คำชมภู/นายธีรพล จันทรอินทร/นายฐานทัต ฐิติกาธนัท /นายเอกนคร พิมลชัย /นายคงอินทร์ แก้วงามและสมาชิกอื่นๆอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจ และอยากทราบว่าจะมีเสวนา“DNA JEOK SONG WON”(ดี เอ็น เอ จ๊อก ซอง วอน) ที่จังหวัดไหน ติดตามได้ทาง https://www.jswdna.com , www.jeoksongwon.co.th
เพจ : จ๊อกซองวอน ไทยแลนด์ /หรือโทร.063-596-5987 , 095-557-3249