พิธีลงนามสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ภาคตะวันออก ทุ่มทุนพัฒนามากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมี ธ.กรุงไทย เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

พิธีลงนามสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย สำหรับการเป็นธนาคารที่สนับสนุนทางด้านการเงิน ในการพัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัดระยอง

ซึ่งโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้การประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อสนับสนุนและรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภายในพิธีลงนามนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ คุณ ถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด คุณ สุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 จาก ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ลงนามสัญญาในครั้งนี้

ซึ่งทางบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินจากธนาคารกรุงไทย สำหรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของโครงการที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3068 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณกว่า 5000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามสัญญาในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 2000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการลงนามระหว่าง คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับ คุณ ถัง หนง เฉิน ประธานบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียร์ริ่ง กรุ๊ป ยีอาน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งอาคาร โรงแรม และที่พักอาศัย จากประเทศจีน ในปัจจุบันโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาในส่วนของพื้นที่ในเฟสที่ 1 จำนวน 1,000 กว่าไร่

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นว่าในการสนับสนุนทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทย รวมทั้งศักยภาพและการวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง จะสามารถทำให้บริษัทบริษัทฯสามารถพัฒนาโครงการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต

ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้ไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท และเกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 20,000 อัตรา และบริษัทฯ มุ่งมั่นและตั้งใจจะพัฒนาและดำเนินการโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป