ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ “น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ กรรมการบริหารพรรค และ “นายอนาวิล รัตนสถาพร” ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พร้อมทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ

ส.ส.จารุวรรณ พรรคอนาคตใหม่ ร้องขอความเป็นธรรมศาลรัฐธรรมนูญ ทักท้วง กกต.ไม่ส่งสำเนาคำวินิจฉัย ใช้อำนาจทำผิดขั้นตอน ชี้อาจผิด ม.157 และ ม.13

วันนี้ (12 ก.พ.63) เวลาประมาณ 11.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ พร้อม นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ และทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อแจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าถึงวันนี้ ยังไม่ได้รับเอกสารที่รัองขอจาก กกต. เพื่อจะนำมาเป็นข้อมูลในการต่อสู้คดี อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม

โดย นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า วันนี้ดิฉันได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 ในฐานะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาล ซึ่งจากการที่ดิฉันได้ไปยื่นคำขอเอกสารจาก กกต. แค่ กกต. ให้การปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้ดิฉันคัดถ่าย ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้อำนาจโดยมิชอบทำผิดขั้นตอน ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อาจเข้าข่ายความผิด ม.157 และ ม.13 ซึ่งดิฉันก็ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ได้แจ้งให้แก่ดิฉันทราบว่า แค่ว่าได้มอบหมายให้องค์คณะที่ 3 เป็นองค์คณะที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งให้ กกต. ส่งข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์มาประกอบการพิจารณา

ดังนั้น ดิฉันจึงไม่สามารถนำเอกสารมายื่นคำร้องคัดค้านใดๆ ภายในวันที่ 12 ก.พ.2563 ตามเวลาที่กำหนดนี้ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมาขอความเป็นธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลรัฐธรรมนูญรับทราบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการต่อสู้คดี อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ด้วย พร้อมกันนี้ นางสาวจารุวรรณ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อยากให้ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม ปราศจากอคติใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติด้วย .