จ.สุรินทร์ เฮ “โยธิน บรรลือทรัพย์” คว้าตำแหน่ง “ Mister Landscapes Thailand 2020”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

“โยธิน บรรลือทรัพย์” หนุ่มตัวแทนจาก “สุรินทร์” คว้าตำแหน่ง “ Mister Landscapes Thailand 2020”

ประกาศผลการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยอย่าง “ Mister Landscapes Thailand 2020” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนหนุ่มไทยไปประกวดเวทีระดับโลก “Mister Landscapes International 2020”

โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ อาคาร 9 TOT บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมี Yuuta Uemura หนุ่มหล่อจากประเทศญี่ปุ่นเจ้าของตำแหน่ง Mister Landscapes International 2019 เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

นายธงดนัย แตงอวบ ประธานอำนวยการจัดประกวด “ Mister Landscapes Thailand 2020” กล่าวว่า เวทีMister Landscapes Thailand 2020 ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากคุณอดัม ลี ของเจ้าเวที Mister Landscapes International

โดยวัตถุประสงค์การจัดประกวด Mister Landscapes Thailand 2020 คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ต้อนรับชาวต่างชาติด้วยมิตรภาพและไมตรีที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ และได้หันมาดูแลสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อคัดเลือกหนุ่มหล่อ ชายไทย ที่มีบุคลิกภาพดี และมีความรู้ความสามารถ เข้ารับตำแหน่ง Mister Landscapes Thailand 2020 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีระดับโลก Mister Landscapes International 2020 ในเวทีระดับโลก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

“ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่านทุกแบรนด์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ผู้ถือลิขสิทธิ์ประจำจังหวัดต่าง ๆ ผู้เข้าประกวด ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแฟนคลับการประกวด หากไม่มีทุกท่านและทุกฝ่ายงานคงเริ่มต้นและสิ้นเสร็จไปด้วยดีไม่ได้ ความสำเร็จและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นจะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดันให้เราได้มีภูมิคุ้มกันและสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไปในอนาคต”


ทางด้าน อลัม ลี เจ้าของลิขสิทธิ์ Mister Landscapes International กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเวที Mister Landscapes Thailand 2020 ที่ดำเนินการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอต้อนรับ Mister Landscapes Thailand 2020 สู่เวทีการประกวด Mister Landscapes International 2020 เราจะเป็นทีมเดียวกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
สำหรับผลการตัดสินมีดังนี้ Mister Landscapes Thailand 2020

ได้แก่ โย-โยธิน บันลือทรัพย์ ตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ รองอันดับ 1 แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรปราการ รองอันดับ 2 เจมส์-ชาญวิทย์ ราชตรี ตัวแทนจากจังหวัดลำปาง รองอันดับ 3 ป่าน-นันทวัฒน์ ศรีวิวัฒน์ ตัวแทนจากนครสวรรค์ และ รองอันดับ 4 พี-ปฐมนาม ภาคีโพธิ์ ตัวแทนจากพังงา นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ จากสปอนเซอร์อีกหลายรางวัล
โย-โยธิน บันลือทรัพย์ Mister Landscapes Thailand 2020 เผยความรู้สึกว่า ขอบพระคุณเวที Mister Landscapes Thailand 2020 พี่หมี ธงดนัย ผู้อำนวยการกองประกวด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ผมจะทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Mister Landscapes International 2020 ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ดีที่สุด รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีอย่างยั่งยืน