“นายอนาวิล รัตนสถาพร” ส.ส.ปทุมธานี เขต3 ไม่หวั่นหน้ากากอนามัยขาดแคลน ลุยเยี่ยมพร้อมสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้กันเองในชุมชน

ผลิตทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้กันเองในชุมชน

วันนี้ (12 มี.ค.63) เวลาประมาณ 11.45 น. ในขณะที่สถานะการณ์ไวรัสโควิด_19 กำลังแพร่ระบาด และหน้ากากอนามัยขาดแคลน นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3

เข้าเยี่ยมกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านภัสสร1 พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้กันเองในชุมชน ซึ่งผลิตได้วันละประมาณ 150-200 ชิ้น เพื่อใช้ในชุมชน

และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้างข้างเคียง เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเดินทางต่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนชาวชุมชน ม.พฤกษา D ในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ซึ่งก็ร่วมแรงร่วมใจอาสาผลิตทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้กันเองในชุมชน เป็นต้นแบบของบ้านชุมชนเข้มแข็งต่อไป