สุดยอดผู้บริหาร!กลุ่มผู้บริหารอีเลฟเว่นกอล์ฟ คว้า 3 รางวัล ในงาน Thailand Digital Awards 2020 ครั้งที่ 3 จาก”ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ “

กลุ่มผู้บริหารอีเลฟเว่นกอล์ฟ คว้า 3 รางวัล ในงาน Thailand Digital Awards 2020 ครั้งที่ 3

รางวัล นักธุรกิจยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล แห่งปีในงาน “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3
จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดงานเสวนา “เยาวชนสร้างชาติสู่นักธุรกิจพันล้านในยุคดิจิทัล”และพิธีมอบรางวัล “Thailand Kids Awards 2020​และรางวัลThailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 ดังนี้
☆น.อ.พิเศษ สิทธิพูนวชิร ไชยนันทน์ ร.น. ประธานที่ปรึกษา บริษัท อีเลฟเว่นกอล์ฟ จำกัด : รางวัลกิตติมศักดิ์ผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬายอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล

☆นายวรเดช ไชยนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีเลฟเว่นกอล์ฟ จำกัด : รางวัลกิตติ​ม​ศักดิ์​นักบริหาร​ธุรกิจ​อุปกรณ์​การกีฬา​ยอดเยี่ยม​ใน​ยุคดิจิทัล​

☆นายชินวัฒน์ หิรัญชัย นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย : รางวัลกิตติมศักดิ์นักกีฬายอดเยี่ยม ด้านการสร้างสรรค์ผลงานในยุคดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและภาคประชาชนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและยกระดับศักยภาพของคนไทยและกิจการต่างๆของคนไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ทั้งในเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมทั้งรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมซึ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยงานรับรางวัล “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3


ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง​แอร์พอร์ต​กรุงเทพฯ​ได้มีการคัดเลือกผู้สร้างคุณประโยชน์สาขาต่างๆทั้งทางด้านวงการบันเทิง การเมือง สังคมและภาคธุรกิจ ซึ่งไม่เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลที่เป็นสตาร์ทอัพด้านธุรกิจจากประเทศในแถบอาเซียนเข้ารับรางวัลด้วย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น