ร่วมฝันฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด_19 ไปด้วยกัน.ส.ส.อนาวิลรัตนสถาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 สังกัดพรรคภูมิใจไทย และนางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมบริจาค เครื่องตรวจวัดไข้ จำนวน 5 เครื่อง ,Face Shield หน้ากากใส่ป้องกันเชื้อโรคจำนวน 50 อัน และเงินสดอีกจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมฝันฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด_19 ไปด้วยกัน.
วันนี้ 26 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 11:45 น อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

ส.ส.อนาวิลรัตนสถาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 สังกัดพรรคภูมิใจไทย และนางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมคณะ ได้มาเอาร่วมบริจาค เครื่องตรวจวัดไข้ จำนวน 5 เครื่อง ,Face Shield หน้ากากใส่ป้องกันเชื้อโรคจำนวน 50 อัน และเงินสดอีกจำนวน 30,000 บาท

ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ในช่วงยาม วิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ในครั้งนี้ ด้วย