ข่าวประชาสัมพันธ์! นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนแก่โรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

☆ข่าวประชาสัมพันธ์☆

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร** ๓๑ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนแก่โรงพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙