“AKIE (อะกี)” บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เวียดนามขยายฐานสู่ประเทศไทย ตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัดบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด หนึ่งในบริษัท ของ ACM HOLDINGS Connecting Opportunities

AKIE (อะกี) บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เวียดนาม
ขยายฐานสู่ประเทศไทย ตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัด
บริษัท AKIE (อะกี) จำกัด หนึ่งในบริษัท ของ ACM HOLDINGS Connecting

Opportunities ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เปิดมาเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว แต่มีรายได้จากยอดขายจำนวนมาก จนทำให้บริษัทมีชื่อเสียงติดอันดับบริษัทต้นๆ ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่

จำหน่ายนั้นนำเข้าและผลิตที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด จึงต้องการขยายฐานมายังประเทศไทย จึงตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัดขึ้น เพื่อขยายตลาด อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยแก่ผู้ซื้อไปขายยังประเทศเวียดนาม รวมทั้งนำสินค้าเวียดนามของบริษัทมาจำหน่ายในประเทศไทย


ทาง บริษัท AKIE (อะกี) จำกัด ประเทศเวียดนาม จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามแต่งตั้งตัวแทนบริษัท AKIE THAILAND จำกัด ในประเทศไทย ระหว่าง Mr.Nguyen Trung Kien (เหงียน จุง เกรียน) ผู้บริหารบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด และนายสุเฑพ ศิลปงาม ผู้บริหารบริษัท AKIE THAILAND จำกัด

โดยมีบริษัทจัดจำหน่ายและโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม รวมทั้งสินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศไทยร่วมงานจำนวนมาก ได้แก่ บริษัท เอสพี พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของคุณวาสนา เนื่องคันธาร์ บริษัท จั่งวัฒนากรุ๊ป จำกัด

และบริษัท เอสพีซี แฟคทอรี่ แลบบอราทอรี่ ริชโด ชัวร์ จำกัด ของ ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน บริษัท วิเซนต้า (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้ง Truong Thi May (เตรือง ถิ มัย) นางงามเวียดนามปี 2013 และดาราเวียดนามฮอลีวู้ด ตัวแทนฝ่ายขาย และแขกผู้มีเกีบรติร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมหวานฮัว เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม


Mr.Nguyen Trung Kien (เหงียน จุง เกรียน) ผู้บริหารบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า สินค้าที่ผลิตและมาจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือมีความปลอดภัยแน่นอน ทำให้สินค้าของประเทศไทยขายดีที่ประเทศเวียดนาม จนทำให้ราย

ได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ทางบริษัทฯ ได้ทำธุรกิจร่วมกันกับ นายสุเฑพ ศิลปะงาม มานานหลายปี จนสนิทชิดเชื้อกันดั่งพี่น้อง จึงมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้จัดตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัด รวมทั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานในบริษัทฯ


ด้าน นายสุเฑพ ศิลปะงาม ผู้บริหารบริษัท AKIE THAILAND จำกัด กล่าวว่า ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด ของประเทศเวียดนาม ในการจังตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัดขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท AKIE THAILAND จำกัด ผมทำทำธุรกิจร่วมกันกับ Mr.Nguyen Trung Kien (เหงียน จุง เกรียน) ผู้บริหารบริษัท AKIE (อะกี) จำกัด

มานานหลายปี สินค้าไทยที่ผมนำเข้าและไปจำหน่ายในประเทศเวียดนาม สินค้าทุกชิ้นผมคัดสรรอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริม ฯลฯ ล้วนเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้และบริโภค
และหลังจากที่ที่จัดตั้งบริษัท AKIE THAILAND จำกัดแล้ว ผมก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดสรรสินค้ามากขึ้นกว่าเก่า ซึ่งสินค้าที่ผมคัดสรรแล้ว ผมรับรองว่าต้องเป็นสินค้าที่ดีสุดๆ มี

คุณภาพตามที่กล่าวอ้าง มีใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญต้องปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์แก่ผู้ใช้และผู้บริโภค สามารถวางจำหน่ายในเวียดนามได้ถูกต้องตามกฎหมาย และขายดีที่สุด นำรายได้เข้าบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด ส่วนสินค้าเวียดนามที่นำเข้าของบริษัทฯ ก็ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ มีใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญต้องปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์แก่ผู้ใช้และผู้บริโภคเช่นกัน