เป็นนักการเมืองยิ่งต้องแสดงสปิริตดังตัวอย่าง! “ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตน☆ สร้างตู้ปันสุข☆ แบบอย่างน้ำใจดีงามในการแบ่งปันผู้เดือดร้อน

ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร สร้างตู้ปันสุข..
แบบอย่างน้ำใจดีงามในการแบ่งปันผู้เดือดร้อน

นักการเมืองที่ดี ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนที่เดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่วิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด ผู้คนตกทุกข์ได้ยาก นักการเมืองยิ่งต้องแสดงสปิริต ดังตัวอย่าง ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ที่ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตน

ที่ผ่านมา ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร ได้ใช้เงินเดือนการเป็น ส.ส.ของตัวเอง มาเป็นทุนในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แจกจ่ายให้กับประชาชนเรื่อยมา ทั้งการนั่งรถกระบะนำสิ่งของไปแจกถึงบ้านเรือนผู้ที่เดือดร้อน และการสร้างโรงทานแจกจ่ายอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ รวมทั้ง Mask และ เจลล้างมือ ฯลฯ

ล่าสุด ได้สร้าง “ตู้ปันสุข”วางไว้ตามชุมชน 3 จุด คือที่ หน้า ม.ภัสสร 1 / ปากซอย ม.พฤกษา13 /และในซอย ม.พฤกษาD ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนหยิบสิ่งของในตู้ปันสุขไปบริโภค ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองพอมีเหลือก็สามารถนำสิ่งของมาวางไว้ในตู้ ให้ผู้ที่ขาดแคลนหยิบไปบริโภคได้ตามสมควร ถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งความแบ่งปันที่สวยงาม และสร้างค่านิยมให้ทุกคนมีน้ำใจให้แก่กัน

ความดีไม่มีวันตาย ผู้ที่รู้จักแบ่งปัน ย่อมได้รับความสุข ส่วนผู้รับก็ปลื้มใจที่ไม่ถูกคนในสังคมทอดทิ้ง ดังนั้นนักการ เมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึก ดังเช่น ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร พรรคภูมิใจไทย ถือเป็นสุภาพบุรุษนักการเมืองที่น่ายกย่องในยามนี้