เอสซีจี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เอสซีจี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริษัท เอสซีจี (สำนักงานใหญ่บางซื่อ) /วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการบริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับที่บริษัทในเครือฯ ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ของเอสซีจีทั่วประเทศไทยและอาเซียน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จิตอาสา และพนักงาน

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ซึ่งประกอบด้วยการทำ 3 กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วนด้วยการส่งมอบถังเก็บน้ำ บรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

และพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย เพื่อถวายเป็นราชสักการะและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ด้วย