“ชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์” กับ “นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์” จากบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มอบเงินสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้”

☆เติมนม เติมยิ้ม☆
ชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ กับ นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ จากบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด มอบเงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้” ซึ่งทางมูนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปซื้อนมให้แก่เด็กที่ขาดแคลน จากครอบครัวยากไร้ เกือบ 4,000 คน