“นฤมล ชวเลขยางกูร” Co-Founder & COO บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป เข้ารับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “รางวัลพิฆเนศวร” ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

“นฤมล ชวเลขยางกูร” ผู้บริหาร ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น
“นฤมล ชวเลขยางกูร” Co-Founder & COO บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป เข้ารับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 “รางวัลพิฆเนศวร” ประจำปี 2563 สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น

ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้ ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


สำหรับประวัติคุณนฤมล ในปี พ.ศ.2556 -2561 เป็นผู้ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด และในปี พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง ฟร็อก จีเนียส ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนการศึกษาในรูปออฟไลน์ มาเป็นออนไลน์ ร่วมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์

นอกจากนี้คุณนฤมลยังได้เป็นผู้พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ภาคเอกชน บริษัทชั้นนำ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, การยางแห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

คุณนฤมลมีมุมมองและความคิดในการดำเนินงานคือ การที่งานจะออกมาประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทีมงานหรือทีมเวิร์กที่ดี การมีทีมงานที่ดีได้ต้องมีผู้นำที่ดี การที่เป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ใช่แค่คอยนำทาง แต่ต้องเป็นทั้งที่ปรึกษา ยามเมื่อทีมเกิดปัญหา เป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กำลังใจเวลาที่ทีมงานรู้สึกท้อถอย เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมเติบโตไปด้วยกัน เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด เพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปตัดสินใจ เป็นนักสื่อสารและเจรจาที่ดี เพื่อที่จะให้ทุกคนในทีมมองไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

ผู้บริหารหญิงคนเก่ง กล่าวด้วยว่า เราจะบอกทุกคนในทีมเสมอว่า งานที่เราทำเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงทำให้ทีมของเราทำงานด้วยความรักในคุณค่าของตนเองและประสบความสำเร็จ ตนเองจะมีการพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง เพื่อที่จะเป็นร่มเงาและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป