รายการ!”คืนคุณให้แผ่นดิน” ททบ.5 ร่วมงานบุญของพี่น้องชาวภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์และบันทึกเทปงานพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุในพระเกศ สิริวิสุทธิธรรม และ พิธีฉลองสมโภชเจดีย์อุโบสถ 7 ชั้น

        รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมงานบุญของพี่น้องชาวภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์และบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
        งานพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุในพระเกศ สิริวิสุทธิธรรม และ พิธีฉลองสมโภชเจดีย์อุโบสถ 7 ชั้น ณ วัดสุทธิธรรมาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
        เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตผู้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์
        พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอุตฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธี
และ พ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ต้อนรับผู้มาร่วมงานบุญและนักท่องที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์อย่างอบอุ่น
มาชมภาพงานบุญและบรรยากาศในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน
Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5