ดร.เพ็ญ – “ชณิชา ล้อสีทอง” ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แถลงแนวทางการทำงานปี 2564 ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์, ม.ล.สิริน รองทรง, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, คุณสุมณี คุณะเกษม, คุณสมถวิล ปธานวนิช, คุณลลิสา จงบารมี,

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แถลงแนวทางการทำงานปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ถนนพระราม 4 ดร.เพ็ญ – ชณิชา ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวแนวทางการทำงานของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ปี 2564

​ ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิเช่น พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์, ม.ล.สิริน รองทรง, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, คุณสุมณี คุณะเกษม, คุณสมถวิล ปธานวนิช, คุณลลิสา จงบารมี, พลอากาศโทน้อย ภาคเพิ่ม, กำนันยงยศ แก้วเขียว,คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และคุณรัฐฉัตรพร ใจกุศลกมน
​อนึ่ง สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไป ร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี และบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยปี​ ​2564​ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย​ มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้าน และช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ปัจจุบัน​สมาพันธ์​ฯ​ มีสมาชิกมากกว่า 10000 คนจาก​ทั่วประเทศสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ทาง เฟสบุ๊ค สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย