คอลัมน์บุคคล:คนดีของสังคม อาจารย์ พลอย อู่ทอง อาจารย์ผู้เสียสละ อนุรักษ์วัฒนะธรรม “หัวโต” เพื่อไม่ให้สูญหาย

คอลัมน์:บุคคลของสังคมเพื่อทำความดีวันนี้ ต้องขอแนะนําท่านอาจารย์คนหนึ่ง ซึ่งบางท่านอาจจะรู้จักกันในนาม

ของ”พลอย อู่ทอง”หรือท่านอาจารย์ “พิสิทธิ์ ลีรัตนนุรัตน์”เพราะท่านอาจารย์ท่านนี้ถ้าพูดถึงทางด้านฝีมือต้องยกให้ท่านเหมือนกัน การตหวัดปลายภู่กันวาดภาพสีนํ้ามันแต่ละครั้งของการวาดภาพจัดว่าอยู่ในระดับขั้นเทพ

ของวงการวาดภาพสีน้ำมัน ท่านอาจารย์เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะออกหน้าออกตาในงานสังคมสักเท่าไหร่ ชอบไปช่วยเหลือและใช้เวลาที่มีอยู่ไปตามโรงเรียนต่างๆสอนวิชาความรู้ที่มีอยู่ให้กับเด็กที่มีความรักและสนใจในการรักวิชาการวาดภาพ

ท่านอาจารย์ก็จะตั้งใจสอนด้วยความเต็มใจแบบไม่ใด้คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เพราะท่านอาจารย์คิดอยู่เสมอว่า สิ่งที่ท่านใด้ให้วิชาความรู้เหล่านี้ไปแล้วถ้าเด็กใด้มีความรู้และวิชาติดตัวนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันข้างหน้า

ท่านอาจารย์ก็ดีใจ นอกจากท่านอาจารย์จะสอนเรื่องการวาดภาพแล้ว ก็ยังมีอีกกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ ได้อนุรักษ์และรักษาไว้นั่นก็คือ การขึ้นแบบรูปร่างของศรีษะหลากหลายนานาชนิด ท่านอาจารย์จะทําตัวอย่างให้ทุกคนไว้ดู ศึกษา นั้นคือหัวโต (หรือรูปศรีษะ)

ทุกวันนี้ก็คงจะหาดูอยากมากขึ้นทุกวัน
เหมือนฟ้ามีตา พอผมใด้เห็นกับรูป หัวโต ทุกคนยังตกใจเลยว่าท่านอาจารย์ยังอนุรักษ์หัวโต เพื่อไม่ให้มรดกศิลปะเอกลักษณ์การปั้นขึ้นรูปฏิมากรรมหัวโต ต้องมาสูญหายครับ

และคุณงานความดีที่ทางท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นมานั้น ไม่สามารถปิดกั้นได้อีกต่อไปจนมีคนไปพบว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ปิดทองหลังพระมานาน ท่านอาจารย์ได้สร้างคุณงามความดี และผลงานไว้มากมาย จนทำให้สถานที่ ที่ต่างๆที่ท่านอาจารย์เดินทางไปสอนมีชื้อเสียง นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าอาจารย์ “พลอย อู่ทอง”


ส่วนรางวัลเกียรติยศนั้นบางท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่า ท่านอาจารย์ได้รับมาหลายรางวัลแล้ว และหลายเวที ที่ทางคณะกรรมการผู้จัด ได้เล็งเห็นความดี และความเสียสละ

ที่ทางอาจารย์ได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอด หน่วยงานเอกชน ราชการ จึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับท่านอาจารย์ อยู่หลายรางวัลที่ผ่านมา
และล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์ที่26 พฤษภาคม 2562 ที่สถาบันศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ท่านอาจารย์ยังเดินทางมารับรางวัลถึง 2 รางวัล
คือรางวัล “คนไทยตัวอย่าง”สาขาศิลปวัฒนธรรมดีเด่น