นักการเมือง คนดัง เซเลบ ตบเท้าเข้ารับรางวัลแห่งปี

นักการเมือง คนดัง เซเลบ ตบเท้าเข้ารับรางวัลแห่งปี

ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทองและรางวัลเพชรสุบรรณคนดีแห่งปี2564จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่9 อาทิ ชมพูนุท นาครทรรพ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองประธานสภาผู้แทนราษฎร นันทวัชร กี่สง่า คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ธีรภัทร์ มีเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มไอ ซิกซ์ กรุ๊ป จำกัด สมชาย วรรณฟัก
กรรมการผู้จัดการบริษัท Nestle สหพาณิชย์กุล จำกัด กรรมการมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดีกรมราชทัณฑ์ ดร.อรปภัตร จันทรสาขา ประธานกรรมาการบริหารบริษัทโรงพยาบาลด็อกเตอร์ซีเนียร์ส
ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด ปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี พัชรินทร์ อภิรักษ์วรวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางพิเศษ บริษัท เบทเตอร์เวย์
(ประเทศไทย) จำกัด พชรพร พนมเขต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)​
บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันอาทิตย์ที่21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี รัฐ ริมธีรกุล กรรมการบริหารสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)กรรมการจัดงานให้การต้อนรับ