งานแถลงข่าววันกัญชาโลก!บริษัท “ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” (ประเทศไทย) จะดำเนินการจัดงานวันกัญชาโลกแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2564 ในวันที่19-20 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้

งานแถลงข่าววันกัญชาโลก วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) จะดำเนินการจัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2564 ในวันที่19-20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแถลงข่าว
เกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ 2564
ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit)ซึ่งทำงบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย)นั้น

ได้จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องโอกาส 420 วัน
หลังจากที่กัญชาและกัญชงในวงการแพทย์ประเทศไทยได้รับการผลักดันให้ถูกกฎหมายในปีพ.ศ 2562 ให้เป็นกัญชง
เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นสินค้ำอุปโภคบริโภค ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 ที่ผ่านมา
เนื่องในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติและประสิทธิภาพอันน่ามหัศจรรย์ของกัญชา ซึ่งไม่เพียง
แค่เพื่อการผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อีกมากมาย
โดยมีกำหนดการการจัดงานตามวันที่กำหนด ดังนี้
วันที่1 : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 –22.00 น. งานเฉลิมฉลองและเน็ตเวิร์คกิ้ง บริเวณชั้น 8
วันที่2 : วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.00 –18.00 น. งานสัมมนำความรู้เกี่ยวกับกัญชงและกัญชา
บริเวณชั้น 9 ซึ่งทั้ง 2 วันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาอีกด้วย
งานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ได้เปิ ดให้ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ทางการของ WCD
420Thailand: www.wcd420thailand.com