“ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต” พร้อมเต็มที่..ร่วมพัฒนาประเทศไทย ในนาม “พรรคสหประชารัฐ”

“ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต” พร้อมเต็มที่..ร่วมพัฒนาประเทศไทย ในนาม “พรรคสหประชารัฐ”

ประเทศต้องการคนรุ่นใหม่ มาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา คนที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพพร้อม จึงอาสาเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้ง

ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เพราะเชื่อมั่นในแนวคิดและความพร้อมในการมาร่วมบริหารประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้ก่อตั้งพรรคการเมือง “พรรคสหประชารัฐ” ซึ่งเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2562 มีจุดยืนที่เน้นนโยบาย “พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประชาชน”โดยมุ่งพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ความมีเสรีภาพ ความเท่าเทียม และเกิดสมดุลยภาพระบบเศรษฐกิจภายในและภายนอก ในการเดินหน้าสู่ประเทศพัฒนา ดังนั้นพรรคสหประชารัฐจะเป็นตัวแทนของประชาชน ทำเพื่อประชาชน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ในการพัฒนาประเทศชาตินั้น ดร.ทรรศชล มองว่าต้องสร้างพื้นฐานของประเทศให้มั่นคงก่อน เพราะการสร้างฐานของประเทศ ให้แข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน สู่การพัฒนา สามารถดูแลตนเองได้ รู้ปัญหา แก้ไข พัฒนาในขั้นพื้นฐานประชาชน ต้องมั่นคง ถึงจะนำสู่ยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับประสบการณ์ทางการเมือง ของ ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต คือ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พ.ศ 2562 ต่อมาเป็นผู้จัดตั้งและหัวหน้าพรรคสหประชารัฐ พ.ศ. 2564

การลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ถ้าแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ก็เปรียบเหมือนถือดาบหันกลับมาทิ่มแทงตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้ ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต ย่อมรู้ดี เขาจึงยอมที่จะเอาความสามารถ มาเป็นเครื่องเดิมพัน เพื่ออยากจะเห็นประเทศไทย สู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้น