“เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี” ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ พร้อมลงพื้นที่ส่งมอบกระเป๋าปันสุข ชุมชนวัดสมรโกฏิ

เอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี
ประธานโครงการร้อยมือล้านใจ พร้อมลงพื้นที่ส่งมอบกระเป๋าปันสุข
ชุมชนวัดสมรโกฏิ

ชุมชนวัดน้อยใน ชุมชนสวนผัก-คลองศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน
จำนวน 600 กว่าครอบครัวกับประชาชน
2,480 ชีวิต….
#เราไม่ทอดทิ้งกัน
#ส่วนหนึ่งของชีวิตขออุทิศตนเพื่อสังคมพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน
#คนของแผ่นดิน
🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณ 🙏🙏🙏
คุณแม่ สุพรรณ พรธาดาวิทย์
คุณณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
(เสี่ยทศ)
หมอเอก ดร.พท.สมหมาย พัฒนดิลก
คุณเกตน์ศิรณี บุญมา
(ฮ.นกเอี้ยงตาโต)

#ขอให้อนิสงค์มหาบุญบารมีทานเมตตา ส่งกุศลบุญ ให้คุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์
และทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ