คนของแผ่นดิน!เสี่ยทศ “ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์” บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง High Flow และอุปกรณ์การแพทย์

คนของแผ่นดินเสี่ยทศ ณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง High Flow และอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดย เสี่ยทศ และได้จัดมอบให้แก่โรงพยาบาลพระยุพราช จำนวนเงิน 859,400 บาท เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านเราจะสู้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ทั้งนั้น เสี่ยทศ ประธานบริหารกองทุนทองขาวก้าวพอเพียง

โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จำกัด
สมาชิก ครอบครัว พรธาดาวิทย์
คุณณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์
คุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์
คุณณัฏฐิมา พรธาดาวิทย์
คุณณฐมน ลาดบูรณ์ พร้อมครอบครัว

จัดมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ให้แก่ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช
ส่วนของชีวิตขออุทิศตนเพื่อสังคมพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเราคือคนของแผ่นดิน