คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบถุงแดงจำนวน 100 กิโลกรัม โดยมี”พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา”รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ผ่านมา

วันที่ 3 ส.ค.64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รับมอบถุงแดงจำนวน 100 กิโลกรัมจากนายภูมิพัฒน์ จันทร์ใส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เพลย์ เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด (Chief Operating Officer Play Entertainment Group Co.,Ltd.),นายสัตวแพทย์ อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นางดวงนภา ฤกษ์ดี คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์ บุญญามณี), นายรัฐ ริมธีรกุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( นายนิพนธ์ บุญญามณี)

พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นรายวัน และพบว่าการทิ้งหน้ากากอนามัยจากครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งปะปนกับขยะบ้าน โดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดขึ้นได้ เพราะขยะติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัย ของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเมื่อไม่ได้ถูกแยกออก ก็จะทิ้งปะปนไปกับรถขยะและไปจบที่กองขยะ ทั้งนี้ ในภาพรวมขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม และในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งใน กทม. และจังหวัดต่างๆ ไม่น่ากังวล เพราะขยะติดเชื้อทุกประเภทต้องนำเข้าระบบการจัดเก็บและกำจัดและมาตรฐานกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมกับขยะปกติ สำหรับการมอบ “ถุงขยะแดง” เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย/ทิชชู) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรวบรวมให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังกล่าว