ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 37 และครอบครัว มอบเครื่องอ๊อกซิเจนจำนวน 4 เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมถ์

ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 37 และครอบครัว มอบเครื่องอ๊อกซิเจนจำนวน 4 เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมถ์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.พลตรี วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 37 และครอบครัว มอบเครื่องอ๊อกซิเจนจำนวน 4 เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมถ์
และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิท -19 และยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย ผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 37 มีแนวทางในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ด้วยจิตอาสา เสมอมา ในสถานการณ์ โควิท-19 มอบที่ โรงพยาบาลสนาม ทบ. และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิท เขตคลองสาน กทม.