คณะผู้บริหาร กรุงเทพ เมดิคอล แลป พร้อมทั้งคณะ ร่วมสนับสนุนมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ มาม่า แก่ ชมรมจิตอาสาคลองสาม เพื่อนำไปจัดถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส (covid-19 )

น้ำใจเล็กๆแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่..เพราะคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุด.
ขอขอบพระคุณ_คณะผู้บริหาร กรุงเทพ เมดิคอล แลป พร้อมทั้งคณะ

ของคุณชนันท์พล เชื้อรอด ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร และคุณสมัย โกกเจริญพงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา ,ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว และ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

ร่วมสนับสนุนมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ มาม่า แก่ ชมรมจิตอาสาคลองสาม
@โครงการโกลเด้นท์ทาวน์ รังสิต-คลองสาม(ข้างบิ๊กซี คลองสาม)

#เพื่อนำไปจัดถุงยังชีพมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส (covid-19 )และ ครอบครัวที่ต้องกักตัวเอง อยู่ที่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวีดปทุมธานี ต่อไป.