ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชุมชน!กลุ่มคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ, นายธนวัฒ์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ,นายสุรศักดิ์ ภีระคำ (รองนายก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางพรรณิภา สายหยุด (รองนายก) กองการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม

#ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชุมชน กลุ่มคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ นำโดย นายประหยัด ทรงคำ, นายธนวัฒ์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ,นายสุรศักดิ์ ภีระคำ (รองนายก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางพรรณิภา สายหยุด (รองนายก) กองการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม

พร้อมทั้ง คณะของ ดร.ไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย พร้อมทีมงาน , ท่าน สจ.จำเริญ ย่างไพบูลย์ ส.อบจ.เชียงใหม่ (เขต อ.พร้าว), นายผล รองวิลัย รองนายกเทศมนตรีตำบลแวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น รวมประมาณ 14 ท่าน

มาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 4.9. MW.ณ.บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด ,และศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ ขนาด 2 MW ณ.บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด โดยมีนายณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์ Community&Compliance Department Manager , นาย สมนึก หาญพิเศษ ที่ปรึกษาบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล และมี นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ อนุกรรมาธิการศึกษาโรงไฟฟ้าชุมชน ในกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย

เพื่อศึกษาหาข้อมูลข้อดีและข้อเสียของการดำเนินกิจการ ในการที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป