ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เรียนเชิญคณะทูตประจำประเทศไทย รวม 19 ประเทศร่วมประชุมและทัศนศึกษา ณ.จังหวัดเสียมเรียบ

ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เรียนเชิญคณะทูตประจำประเทศไทย รวม 19 ประเทศ

ร่วมประชุมและทัศนศึกษา ณ.จังหวัดเสียมเรียบ และ บันเตียเมียนเจย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดนำเที่ยวชม นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 กรกฏาคม 2562

ในช่วงประชุมนั้น ได้มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่างประเทศกัมพูชา” “การทูตเศรษฐกิจ” “กัมพูชา: การมองหาโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” “ประวัติปราสาทสำคัญๆ ของกัมพูชา” และทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก

 อาทิเช่น ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรม ลานช้าง พร้อมทั้ง นั่งเรือสัมผัสบรรยากาศ และชมพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำโอม คณะทั้งหมดได้นั่งรถผ่านด่านถาวรปอยเปต

 ช่วงที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ คณะทูตได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้ว่าจังหวัดเสียมเสียบ ส่วนในช่วงขาไปผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่วนขากลับคณะได้แวะชมปราสาทบันเตียชมาร์ ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยมีท่านผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย เข้าร่วมคณะด้วย

ภาพข่าวโดย:คุณโก้ ศักดิ์ปรินทร์

               กู้ ท่าน้ำนนท์

              บรรณาธิการ

เว็บไซต์ topbusinessproduct

              รายงาน