โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา 2 และโรงเรียนวัดอินทรวิหาร กทม.โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้นักเรียน

โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา 2 และโรงเรียนวัดอินทรวิหาร กทม.โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้นักเรียน

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับมูลนิธิสยามกตัญญู มูลนิธิ Five For All สมาคมวัฒนธรรมสยาม และสภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติ

ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ “พระภัทรภักดิ์” รางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา 2 และโรงเรียนวัดอินทรวิหาร กทม. นำโดย ผอ.ธันยาณัฐ เกตุมี และผอ.สุวิชชา พันธุ์บุญปลูก นำผลงานของนักเรียนในสังกัด

อาทิ การกัดลายกระจกเป็นรูปการทรงงานของพระองค์ท่าน การสรุปแนวคิด โครงงานของนักเรียน มาแสดง เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตา ผู้ได้รับรางวัล “พระภัทรภักดิ์” และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในนามผู้เข้ารับรางวัล “พระภัทรภักดิ์” ขอชื่นชม และชมเชย นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

และคาดว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์กร ต่าง ๆ จะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อน ให้การสนับสนุนโครงการต้นแบบของโรงเรียนทั้งสองนี้ ให้บรรลุเป้าหมาย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติต่อไป.

ณัฐ ราชพฤกษ์ รายงาน