พระภัทรภักดิ์ รางวัล” แห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 “

พระภัทรภักดิ์ รางวัล” แห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 “

มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับมูลนิธิสยามกตัญญู มูลนิธิ Five For All สมาคมวัฒนธรรมสยาม และสภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติ ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ “พระภัทรภักดิ์” รางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกโดยพร้อมเพียงกัน

9 สาขารางวัลแห่งการสืบสานตามรอยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ มีดังนี้

๑. ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมสงเคราะห์
3.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่
4.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและอารยสถาปัตย์
5.ผู้สืบสานตรารอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
6.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการอุปถัมภ์ ศาสนา
7.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย
8.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการดนตรี,กีฬาและการถ่ายภาพ
9.ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ
ด้านการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต