นาย”ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา” ได้รับความไว้วางใจและได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการ ททท. ด้านสื่อสารการตลาดอีกครั้ง เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้เป็นต้นไป

นาย”ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา” ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการ ททท. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ รับผิดชอบงานด้านสื่อสารการตลาด

ต่อมาเป็นรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซียและแปซิฟิกใต้ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  และเป็นรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕