ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์จังหวัดกรุงเทพมหานครหรือเรียกสั้นๆว่า” SIBA INC “

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือเรียกสั้นๆว่า SIBA INC
สามารถดูรายละเอียดของศูนย์ที่????
https://bit.ly/2DfSUCb
จัดตั้งขึ้นเพื่อหาผู้ประกอบการใหม่
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความหลากหลายวิชาชีพ โดยนำนวัตกรรมประยุกต์ใช้
ทั้งในส่วนของวิชาชีพและการบริหารจัดการเวลาให้กับผู้ประกอบการให้มีความมั่นคง แข็งแรง
????ขอเชิญผู้ที่สนใจ เรียนคอร์ส Marketing Online
มีให้เลือกทั้งหมด 7 คอร์ส
1 หลักสูตร ราคา 2,999
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
วันนี้-30 เมษายน 2562
มีส่วนลดพิเศษให้ 10%
ติดต่อสอบถามข้อมูล
FB : ศูนย์บ่มเพาะ สร้างอาชีพ SIBA
Line: @sibainc
Tel : 081-203-3552
Tel : 029-393-000
สนใจสมัครที่????
https://bit.ly/2UHci4B