“โรงพยาบาลพระรามเก้า”ได้ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจถึงปัญหาโรคข้อ ที่เกิดจากความเสื่อมของผู้สูงอายุและประชาชนโดยทั่วไป จัดตั้งศูนย์‘’รักษ์ข้อ’’ เพื่อการดูแลข้อเบื้องต้น และการรักษาเชิงลึก ตามแนวคิด” Restore Your Motion “

รพ.พระรามเก้า เปิดศูนย์รักษ์ข้อ Restore Your Motion เพื่อการดูแลข้อเบื้องต้น และการรักษาเชิงลึก
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นหนึ่งโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอย่างมาก

เพราะนอกจากต้องทุกข์ทรมาน จากอาการปวด บวม และอักเสบของข้อเข่าแล้วยังทำให้มีอาการเจ็บปวดที่ข้อ ขณะเคลื่อนไหว จนทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมไม่อยากเคลื่อนไหวหรือเดิน ส่งผลให้ข้อติดหรือผิดรูปไปในที่สุด
โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจถึงปัญหาโรคข้อ ที่เกิดจากความเสื่อมของผู้สูงอายุและประชาชนโดยทั่วไป จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์‘’รักษ์ข้อ’’ เพื่อการดูแลข้อเบื้องต้น และการรักษาเชิงลึก ตามแนวคิด Restore Your Motion
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้โรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านข้อ จึงได้เปิดศูนย์รักษ์ข้อเพื่อให้การดูแลข้อเบื้องต้น และการรักษาเชิงลึก
ด้วยศักยภาพและความพร้อมโรงพยาบาลพระรามเก้าในการบริการที่ครบถ้วนมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สามารถรองรับผู้ป่วยทางด้านกระดูกและข้อ การเปิดศูนย์รักษ์ข้อนับเป็นมิติใหม่ของการรักษาพยาบาลในราคาที่เหมาะสม แต่ได้คุณภาพระดับสากล ทั้งนี้ ในอนาคตโรงพยาบาลจะมีการเปิดศูนย์เพื่อการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆเพื่อให้รองรับกับความต้องการการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป
นายแพทย์พฤกษ์ ไชยกิจ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และหัวหน้าทีมแพทย์ศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ศูนย์รักษ์ข้อ ตระหนักถึงปัญหาโรคข้อเสื่อม และเล็งเห็นความสำคัญในการคืนอิสระของการเคลื่อนไหวให้กับผู้ที่เจ็บปวดข้อต่อ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากขึ้น โรคข้อเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุหลายประการ เช่น ข้ออักเสบ อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดปกติมากเกินไป หรือการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป กระดูกอ่อนผิวข้อจะถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอื่น เช่น กระดูกงอก เส้นเอ็นตึงหรือหย่อนมากขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ข้อเคลื่อนไหวอย่างมีข้อจำกัด จนนำไปสู่การปวด บวม และผิดรูปได้
สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ข้อเข่า และข้อสะโพก จะส่งผลรบกวนต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก เนื่องจากข้อทั้ง 2 ส่วนนี้ เป็นข้อที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกระแทก ตลอดเวลาที่เราเคลื่อนไหว โดยอาการของโรคข้อเสื่อมที่รุนแรงนั้น จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการขยับท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกายจะยากขึ้น ทำให้การชีวิตยากขึ้น ขาดอิสระในการเคลื่อนไหว ซึ่งนอกจากอาการปวดที่เรื้อรังแล้ว ยังจะมีการผิดรูปของข้อร่วมด้วย ดังนั้นการได้รับการรักษาที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ ศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญเพราะทุกการเคลื่อนไหวคือชีวิต
ศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า มีความพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง หรือเครื่องเนวิเกเตอร์ ที่มีความแม่นยำในการผ่าตัด แพทย์จะสามารถได้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจระหว่างทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ตลอดจนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และแม่นยำได้ทันทีในขณะทำผ่าตัด หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สามารถทำการแก้ไขได้ทันที ซึ่งต่างจากเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ทั่วไป เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำร่อง สามารถรับรู้ความคาดเคลื่อนได้แม้ในมุมที่เล็กเพียง 0.5 องศา ทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ พร้อมด้วยเทคโนโลยี การรักษาตามมาตรฐานโลก ผู้ป่วยส่วนมากที่ได้รับการผ่าตัด จะฟื้นตัวและกลับมาเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง