“กิจกรรมทำความดีมีคนเห็นวันนี้”!มีโครงการดีๆที่ตอบแทนสังคม☆ กับบรรยากาศงาน #โครงการเทิดพระเกียรติ รณรงค์ สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่ สรรหา 65 ล้านความดี เพื่อเชิดชูเกียรติคนแห่งแผ่นดิน

ช่วงทำดีมีคนเห็นวันนี้..
มีโครงการดีๆและกิจกรรมดีๆมาฝากอีกเช่นเคย กับบรรยากาศงาน
#โครงการเทิดพระเกียรติ รณรงค์ สนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่ สรรหา 65 ล้านความดี เพื่อเชิดชูเกียรติคนแห่งแผ่นดิน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

เวลา 13:00 น ห้องบุณยะจินดา 6 ชั้น 1 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี -รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้มีผู้มีชื่อเสียงทั้งในวงการข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง สื่อมวลชน กว่า 100 คน ที้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล คนแห่งแผ่นดิน อาทิเช่น นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ , นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ , คุณแอนนา ชุง นักธุรกิจจิตอาสาและนักพัฒนาดีเด่น ,

คุณธัญญลักษณ์ นันต๊ะรัตน์ เจ้าของ/ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ กาแฟเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง แบรนด์ มีสไตล์ ไทยแลนด์ , นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ , ดร.ประยูร ครองเทศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร , คณะผู้บริหารจากรายการ ฮอตไลน์ ไทยแลนด์ โดย ดร.สฤษฏเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ , ดร.วิชัย ปิยะวรรณวงศ์ , คุณมัลลิกา แสนภักดี โดยในงานนี้ คณะของ ส.ส.ปทุมธานี นายอนาวิล รัตนสถาพร ได้มอบรถวิลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้กับมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้พิการและยากไร้ต่อไปด้วย.

ซึ่งงานนี้จัดโดยหน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลหลากหลายวิชาชีพ ที่มีเจตนาคติที่ดีร่วมกัน ด้านการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนไทย ภูมิใจในชาติ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ และเทิดทูน ธำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมกัน ตำแหน่งกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมความปรองดอง ของคนในชาติ และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นคนแห่งแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมี หม่อมหลวงจรัสพงษ์ จรูญโรจน์ เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางกรรณิกา ปาลสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี.