!พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปีบริหาร 2562 – 2564 และ งานราตรีสีบานเย็น “Rose Rose I Love You” วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปีบริหาร 2562 – 2564
และ
งานราตรีสีบานเย็น “Rose Rose I Love You”
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

      สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 โดยนางนวลจันทร์ เพียรธรรม (นายกก่อตั้ง) เกิดแรงบันดาลใจ ภายหลังจากจบวิชาชีพพยาบาล ได้มีโอกาสเข้าเรียนบริหารธุรกิจ ที่เมือง Topika มลรัฐ Kansas และได้รับแนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพ จาก Nancy Taylor Finishing Course ซึ่งเป็นสตรีที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง จึงกลับมาก่อตั้งชมรมส่งเสริมบุคลิกสตรี และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงเปลี่ยนจากชมรม เป็น “สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี” ในปี พ.ศ.2519 ชื่อภาษาอังกฤษ Women Personality Development Association
สมาคมฯ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 43 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสตรีให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีไทย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพของสตรี รวมถึงประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และให้ร่วมมือกับองค์กร สมาคม หรือหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
กิจกรรมหลักของสมาคมฯ
▪ จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพ อาทิ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้นำองค์กร ข้าราชการ แพทย์ พนักงานบริษัท และผู้สนใจ โดยมีผู้เข้าอบรม 50 – 60 คนต่อรุ่น ปัจจุบันมีสุภาพบุรุษให้ความสนใจเช่นกัน นอกนี้ทางสมาคมฯ รับจัดอบรมนอกสถานที่ ให้กับองค์กรที่สนใจพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดียิ่ง
▪ การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน เป็นทุนมอบให้นักเรียนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยร่วมกับมูลนิธิรวมใจบุคลิกสตรี มาเป็นเวลากว่า 30 ปี
▪ การคัดสรรและเชิดชูเกียรติสุภาพสตรีผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น เพื่อมอบรางวัล “สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น” โดยกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี
▪ ให้การสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ และให้ความร่วมมือกับองค์กร สมาคม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปีบริหาร 2562 – 2564 ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานพิธี โดยมี นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี พร้อมด้วยกรรมบริหารสมาคมฯ รวม 19 คน รับเข็มตราประจำสมาคมจากประธานพิธี และร่วมพิธีจุดเทียนสถาปนาฯ
ในช่วงค่ำมีงานราตรีสีบานเย็น ภายใต้ชื่องาน “Rose Rose I Love You” ซึ่งกุหลาบและสตรีเป็นของคู่กัน เปรียบได้กับความอ่อนหวานบอบบางของกุหลาบ แต่มีความสวยงามของดอกและเข้มแข็งดั่งหนามแหลม งานราตรีสีบานเย็นจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และเป็นโอกาสขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดเดิม ซึ่งแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน แต่งกายชุดราตรีสีสันสดใส สวยงาม ประดับประดาด้วยดอกกุหลาบและมวลหมู่แมลง การจัดงานมุ่งเน้นการสานสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของมวลหมู่สมาชิก และประชาสัมพันธ์ให้สมาคมเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
โดยมี นางสุจิตรา หมวดพล เป็นประธานจัดงาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร คุณนวลจันทร์เพียรธรรม ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ นางจิราพร เจริญกิตติ ยาภรณ์
​กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมกาบริหารชุดผ่านพ้น เพลินกับเพลงอันไพเราะกับนักร้องกิตติมศักดิ์ ชมแฟชั่นโชว์จากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ สนุกสนากับมินิคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินรับเชิญ คือ คุณอนุธิดา กองราพงษ์, คุณนพภา ตรึกชลธิศ และ คุณแมน วทัญญู มุ่งหมาย รวมถึงลุ้นรับของรางวัลมากมาย
​ในบรรยากาศสวยงามอันอบอุ่น อบอวลไปด้วยดอกกุหลาบ เปรียบได้กับความสวยงามของสตรี ที่งดงามทั้งกิริยา มารยาท หากแฝงด้วยความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว